Meranie na ktoré sa môžete spoľahnúť

O nás

PM Systems  ponúka testovacie zariadenia TSI Airflow vyvinuté pre Vaše aplikácie riadenia ventilačných systémov budov. Naše prednosti: strarostlivosť o zákazníka, servis, kalibrácia.

Výhody

TSI Airflow prístroje Vám umožnia presné a dôveryhodné merania širokého množstva parametrov a balančných veličín. Presné merania udržia Váš systém ventilácie budovy fungujúci na najvyššej úrovni energetickej efektivity.