CH-STAND STATÍV PRE ProHood 731

Statív pre záchytnú kapucňu ProHood 731.

Statív pre záchytnú kapucňu ProHood 731 môže siahať až do 5 m.

Používanie záchytnej kapucne PH 731 bez použitie rebríka.

PH 731 zachytíte o statív na krížové (štvorcové) držiaky. Statív má kolieska pre rýchle presuny.