TA465-X Multifunkčný termoanemometer

Multifunkčný Termoanemometer TA465-X


Prenosný, ručný Airflow ™  Multifunkčný Termoanemometer TA465-X je navrhnutý pre prácu s možnosťou pripojenia voliteľnej sondy, ktorá meria rýchlosť prúdenie vzduchu, objemový prietok, teplotu, vlhkosť a  teplotu rosného bodu, CO a CO2, ale aj koncentráciu prchavých látok VOC. Široká ponuka sond zaručuje ich ľahké pripojenie s okamžitou možnosťou merania. Prístroj sám rozozná sondu a nastaví potrebné paramentre.

Sondy možno objednať kedykoľvek a zahŕňajú list s kalibračným certifikátom. Na kalibráciu sa zasiela len sonda.

Ideálne aplikácie zahŕňajú uvedenie HVAC systému do prevádzky a riešenie problémov, certifikácia čistých priestorov, testovanie a vyvažovanie, hodnotenie vzduchodtechniky a testovanie prietoku vzduchu.

VLASTNOSTI A VÝHODY PRÍSTROJA


• Vysoká presnosť v širokom rozsahu rýchlostí
• Zobrazenie až piatich meraní súčasne
• Voliteľné možnosti pripojenia sond
• Veľký grafický displej
• Manuálny alebo kontinuálny záznam dát
• možnosť prenosu meraní do tlačiarne pomocou Bluetooth
• Rýchla kalibrácia a  servis - stačí poslať sondu

DODÁVKA PRÍSTROJA ZAHŔŇA


• Prístroj (bez sondy)
• Prenosné puzdro
• 4 alkalické batérie
• USB kábel a LogDat2 ™ software
• Užívateľký a servisný manuál
• Kalibračný certifikát