960 Sonda

Priama sonda pre merania rýchlosti prúdenia vzduchu.

Priama sonda pre meranie rýchlosti prúdenia vzduchu a teploty vzduchu.

ROZSAH:

0 – 50 m/s
-18 – 93 °C