800187 Sonda

Sonda pre meranie prúdenia vzduchu 46 cm

Sonda na meranie prúdenia vzduchu, 46 cm priama sonda, ktorá môže

byť použitá na vykonávanie traverzu potrubia a meranie rýchlosti prúdenia

vzduchu v aplikáciách ako chemické digestory, HEPA filtre alebo iné laminárne 

prúdiace zariadenia. Ideálne pre potrubia s malým priemerom.