794 Sonda

Sonda pre meranie teploty vzduchu.

Sonda pre meranie teploty vzduchu.

Rozsah: -40 – 650°C