Riešenia

TESTOVANIE A NASTAVENIE VENTILAČNÝCH SYSTÉMOV

Hľadanie, identifikácia a riešenie problémov ventilačného systému budovy prístrojmi TSI Airflow Vám umožnia presné a dôveryhodné meranie širokého množstva parametrov a balančných veličín, ktoré udržia Váš systém ventilácie budovy fungovať na najvyššej úrovni energetickej efektivity.

Testovacie zariadenie vyvinuté pre Vaše aplikácie riadenia ventilačných systémov budov (HVAC)

PM Systems ponúka výrobky spoločnosti TSI Airflow, ktoré tvoria kompletný sortiment prístrojov potrebných pre riadenie ventilácií budov, pre pozitívny dopad na život obyvateľov budovy a pre zvýšenie energetickej úspornosti ventilačných systémov a ich podsystémov.

Spevnený dizajn a dôveryhodné meranie pre nastavenie ventilácie

Od novej konštrukcie k renovácii - meranie na ktoré sa môžete spoľahnúť

Mnoho existujúcich budov vykazuje výkyvy ventilačných systémov od projektantom vypočítaných hodnôt najmä po rekonštrukcii, uskutočnení prístavby poprípade pri zmene funkcionality budovy. V takýchto prípadoch sa zariadenia TSI Airflow stávajú nevyhnutne potrebné pre testovanie, vyhľadávanie porúch a anomálií a pre nastavenie rovnováhy systému k zaisteniu maximálnej funkčnej efektivity a komfortu obyvateľov budovy.

Dôvody prečo sa rozhodnúť pre TSI Airflow