7575 Q-TRAK prístroj na meranie vnútorného ovzdušia

Q-TRAK model 7575 Poskytovanie pohodlného, bezpečného a zdraviu prospešného vnútorného prostredia je stále dôležitejším záujmom. Dobrá kvalita ovzdušia zvyšuje koncentráciu a produktivitu, čo môže tiež zredukovať stratené dni z dôvodu neprítomnosti. Q-TRAKTM monitor kvality vnútorného ovzdušia 7575 od spoločnosti TSI, poskytuje rýchle a presné informácie pre posúdenie kľúčových parametrov kvality vnútorného ovzdušia.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Súčasne zobrazuje namerané hodnoty CO2, CO, teploty a vlhkosti
 • Výpočet rosného bodu, “wet-bulb” a percento vonkajšieho vzduchu
 • Veľký grafický displej
  • Zobrazenie až 5 meraní
  • Zobrazenie správ a inštrukcií na obrazovke
  • Podpora až 12 rôznych jazykov
 • Jedno zariadenie s možnosťou zapojenia niekoľkých sond, vrátane merania rýchlosti vzduchu a prchavých organických zlúčenín
 • Možnosť uloženia dát zozbieraných v minútových intervaloch, po dobu až 39 dní
 • TRAKPROTM software pre analýzu dát podľa záznamu údajov, analýzy a dokumentácie výsledkov
 • Zobrazenie až 3 nameraných parametrov
 • Komunikácia formou Bluetooth – prenos dát a diaľkové testovanie

APLIKÁCIE

 • Skúmanie kvality vnútorného ovzdušia
 • Prieskumy priemyselnej hygieny
 • Základné trendy a projekcie
 • Prevádzkovanie budov
 • Skúmanie emisií až k ich zdroju (miesto bodového zdroja)

DODÁVKA PRÍSTROJA ZAHŔŇA

 • Prístroj
 • Pevné púzdro na prenos
 • 4 x AA alkalické batérie
 • Servisný a užívateľský manuál
 • Kalibračný certifikát
 • Software na stiahnutie údajov do PC - TrakProTM
 • USB kábel
 • AC adaptér
 • 2-ročná záruka